Nghiên cứu khoa học mới nhất chỉ ra ETH là nguồn giá trị lưu trữ cuối cùng

Chia sẽ

Nghiên cứu học thuật mới nhất cho thấy ETH là một kho lưu trữ tiền điện tử có giá trị vượt trội so với Bitcoin vì các đặc tính EIP-1559 khiến nó trở thành tiền điện tử giảm phát.

Các nhà nghiên cứu của trường đại học ở Úc đã xem xét danh tiếng của Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị tốt nhất, nhưng cho rằng Ether đang trên đường trở thành loại tiền tệ giảm phát đầu tiên trên thế giới. Theo nghiên cứu học thuật mới nhất của bốn nhà nghiên cứu Úc, đề xuất nâng cấp Ethereum 1559 làm cho eTH trở thành một kho lưu trữ giá trị tốt hơn. Các tác giả nghiên cứu Sean Foley từ Đại học Macquarie, Ester Feliz-Finaz từ Đại học Công nghệ Sydney, Jiri Svec từ Đại học Sydney và Jonathan Karlsen từ Đại học Tây Úc đều đồng ý.

Xem thêm:   Điểm mặt Sự kiện Merge Ethereum: Tác động lên mạng lưới Ethereum

 

Mô tả hình ảnh

 

Viết một bình luận